Kjøpsvilkår

Kjøpsbetingelsene gjelder for alt salg av varer fra Virena AS til forbrukere ved salg fra nettbutikk. Ordrebekreftelse og bestilling utgjør sammen med disse betingelser det samlede avtalegrunnlaget for handelen.

Partene i avtalen Selger: Virena AS Postboks 19 4855 Froland

Virena AS har organisasjonsnummer 927 312 182

Adresse for retur av produkter: Direct House Arendal AS Bjørumsvegen 15 4820 Froland

Kundeservice: Henvendelser til kundeservice bes rettet til: support@virena.eu

Kjøper: Den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen 

Produktet: Den varen som er bestilt 

Tjenesten: Abonnementet eller kjøpet

Avtalen

Når bestilling er mottatt av Selger er avtalen bindende for begge parter. Selger sender ordrebekreftelse til Kjøper pr e-post som viser bestilte Produkt(er), pris og leveringsintervall. Kjøper er forpliktet til å kontrollere ordrebekreftelsen, og gi Selger beskjed straks dersom ordrebekreftelsen ikke stemmer med bestillingen. Vedlagt ordrebekreftelsen følger disse avtalevilkår og opplysninger samt skjema for angrerett. Avtalevilkårene kan endres uten varsel ved særlige behov og/eller pålegg fra offentlige myndigheter. Avtalen innebærer at Kjøper aksepterer oppdaterte/endrede avtalevilkår som ikke i vesentlig grad er ugunstige for kjøper. Nye avtalevilkår vil kunngjøres fortløpende på Selgers nettside og følger videre leveringer.

Salg og pris

Produktet (er) selges både som enkelt kjøp og abonnement uten bindingstid. Ved å godta betingelsene inngår Kjøper en avtale for kjøpet og/eller et abonnement med fast levering av det bestilte produktet til prisen som til enhver tid er oppgitt på produktenes nettside og/eller ordrebekreftelse, inkl mva med eventuelle frakt gebyrer. Det sendes ut en pakke til avtalt intervall kunde selv velger i nettbutikken, levering gjøres i henhold til valgte intervall. Abonnementet løper frem til oppsigelse eller endringer.

Levering

Kjøper forplikter seg til å gi Virena AS beskjed hvis leveransen ikke kommer frem til forventet tidspunkt.

Produktet leveres til Kjøpers postkasse. Forventet leveringstid for bestilling eller første forsendelse ved abennoment er inntil to uker fra bestilling. Hvis Kjøper ikke gir beskjed om savnet leveranse innen fristen, vil dette bli betraktet som om varen er levert, og krav om betaling vil opprettholdes.

For påfølgende leveringer av pakker gjelder følgende:

Første ordinære forsendelse ved abennoment sendes ut i henhold til valgte intervall, for informasjon knyttet til forsendelser fins i ordrebekreftelsen og på kundens profil på virena.no og virena.no. Forventet levering er normalt innen 3-10 dager fra forsendelse. Hvis Kjøper ikke gir beskjed om savnet leveranse innen et evt. inkassokrav utestedes, vil kravet uansett opprettholdes. Varene kan sendes ut på nytt etter at evt. krav er innfridd.

Kjøper må være over 18 år for å kunne bestille Produktet. For bestillinger i og til Norge selger Virena AS kun produkter som er klassifisert som kosmetikk eller kosttilskudd, samt varer som naturlig faller under dette og kan fritt omsettes i Norge. Ved kjøp av produkter til andre land anses kjøper som importør av produktet til landet og må opptre i samsvar med de regler som gjelder for import, herunder hva som lovlig kan importeres til det landet bestillingen sendes til.

Virena AS er ikke ansvarlig for forsinkelser eller returer som skyldes tollkontroll, regler eller forbud som hindrer produktets levering.

I normale tilfeller bærer Virena AS alle kostnader ved levering, eller til et avtalt gebyr i nettbutikken. Virena AS kan likevel ikke ta ansvar for at regelendringer eller ekstraordinære forhold som medfører eventuelle ekstra utgifter som kan tilkomme.

Oppsigelse og/eller endringer av et abonnement / autopåfyll

Oppsigelse av et abonnement må skje minimum 14 dager før en planlagt forsendelse for Produkt i Tjenesten. Siste dag for oppsigelse / endring for å unngå neste leveranse fremkommer på Min Side via Selgers nettside. Oppsigelse eller endringer kan skje/gjøres til kundeservice (se over om kontaktinformasjon) per e-post, via kundes profil / min side eller brev. Ved bruk av brev gjelder poststemplet dato for beregning av om fristen er overholdt. Ved for sen oppsigelse forplikter Kjøper seg til å motta neste planlagte levering i Tjenesten før abonnementet opphører. Selger forbeholder seg retten til å stoppe leveringer av Produktet og kansellere abonnementet dersom betaling uteblir for to eller flere forsendelser, eller der Kjøper ikke lenger kan anses som kredittverdig av Selger.

Reklamasjon

Vi tilstreber en høy kvalitetssikring av våre varer. Skulle det allikevel være feil med forsendelsen må Kjøper ta kontakt med kundeservice så fort som mulig, i motsatt fall tapes rett til reklamasjon. Reklamasjonsretten for Produktet er begrenset til angitt holdbarhetsdato. Produktet må oppbevares tørt, kjølig og ikke i direkte sollys.

Selger tar forbehold om driftsstans, feilprising og feil i informasjon som skyldes forhold utenfor Selgers kontroll, herunder tekniske problemer, strømbrudd, overbelastning og sabotasje o.l. se også punkt om Force Majeure.

Betaling

Produktene selges både som enkelt ordre og i en abonnementsordning / autopåfyll. Betaling kan skje via automatiske trekk fra kort, vipps eller faktura. Ved betaling med kort eller vipps aksepterer du automatisk trekk i henhold til valgte abonnementssyklus basert pris, valgt mengde og intervall. Betaling via kort skjer med automatiske trekk via den anerkjente og internasjonale betalingsløsning Stripe. I tilfeller trekk fra kort eller vipps ikke lykkes kan betalingsmetode bli endret til faktura uten forvarsel for å fullføre transaksjon i henhold til avtale og syklus. Betaling via faktura organiseres via vår tilbyder Riverty. Vipps betaling gjøres via løsningene til Vipps AS. Det kan bli foretatt kredittsjekk av deg som kunde for at du skal kunne betale med faktura.

Stripe, Vipps og Riverty har egne vilkår for sin virksomhet som fremkommer på deres nettsider og som en del av deres løsninger. Virena AS forholder seg til og handler i tråd med disse vilkårene.

Betaling via faktura må skje innen utløpet av forfallsdato som er angitt på faktura. Blir fristen overskredet vil Kjøper motta en betalingspåminnelse med varsel om inkasso og med et purregebyr pålydende kr 70,-. Betales ikke denne, oversendes kravet til inkasso. Renter og gebyrer vil bli tillagt i henhold til gjeldende norske regler og praksis. Riverty følger opp alle betalinger på vegne av Selger. Befriende betaling kan kun skje ved betaling til den av disse som behandler betalingen.

Angrerett og retur

Kjøper har angrerett på inngåelse av avtalen. Angreretten gjelder i 14 dager etter mottak av første forsendelse. Det betyr at Kjøper har rett til å gå fra denne avtalen innen 14 dager uten å oppgi noen grunn for dette.

Angreretten kan benyttes ved å sende inn skjema for angrerett. Skjemaet finnes som nedlastbart pdf-dokument her: Angreskjema PDF. Angreretten kan også benyttes ved å gi en utvetydig melding til kundeservice om at man vil benytte angreretten. Dette bør gjøres skriftlig til support@virena.eu.

Dersom du vil sende brev pr post til oss må dette sendes til:

Virena AS
c/o Direct House Arendal AS
Bjørumsvegen 15
4820 Froland

Ved postforsendelse legges dato for poststempling til grunn for beregning av fristen.

Hvis pakken er sendt ut før angreretten benyttes, forutsettes det at forsendelsen returneres intakt i original emballasje. Kjøper plikter å dekke returporto.

Kosmetikk er å anse som hygienevarer (ref.angrettsloven §22 g), og er derfor ikke egnet for retur dersom forseglingen er brutt etter levering. Helsekost er kategorisert av norske myndigheter som næringsmiddel/matvare av hensyn til kvalitetssikring. Ved benyttet angrerett på produkter der forseglingen er brutt eller produktet er forbrukt, vil originalkravet på betaling bli opprettholdt selv om pakken sendes i retur. Kjøper er også ansvarlig for eventuelle skader på returnert produkt.

Ved retur av produkt uten brutt forsegling ved bruk av angreretten vil du få tilbake betalingen dersom du allerede har betalt fakturaen.

Det er kun angrerett på første forsendelse i henhold til angrerettloven. Videre abonnementspakker kan ikke returneres med henvisning til angreretten. Disse omfattes av vilkårene for oppsigelse.

Pakker som kommer i retur utenfor reglene om angrerett eller avtale med kundeservice vil normalt medføre et krav om returgebyr på kr 150,-. Utstedt faktura som ikke omfattes av angreretten krediteres ikke. Ved retur av pakker grunnet ukjent adresse så vil det påløpe et portogebyr på kr 79,- når pakken sendes på nytt til korrekt adresse.

Pakker som ikke hentes fra postkontor
I noen tilfeller vil pakken sendes til postkontor, stort sett på grunn av pakken ikke passer i postkasse. Pakker som ikke hentes innen 2 uker sendes automatisk tilbake til Virena. For uavhentede pakker som kommer i retur må det betales returfrakt og behandlingsgebyr pålydende 300,- som etterfaktureres.

Først når kravet er betalt kan pakken sendes ut på nytt

Adresseendring

Adresseendring må meldes til Selger så raskt som mulig. Det er Kjøpers ansvar å melde fra om flytting. Eventuelle kostnader tilknyttet forsendelser som er sendt uten at adresseendring er meldt, må dekkes av Kjøper. Meldes fra til support@virena.eu

Markedsføring

Når du foretar et kjøp hos oss vil du motta nyhetsbrev/markedsføring for våre varer og tjenester via post, e-post, SMS eller andre medier du har oppgitt til oss. Du kan alltid gi oss beskjed om at du ikke ønsker ytterligere markedsføring ved å ta kontakt med oss.

Tilbud og kampanjer 

Intropriser, tilbud og kampanjer gjelder kun nye kunder på det valgte produktet / abonnementet, ordre fra allerede eksisterende eller tidligere kunder vil få ordinærpris om ikke annet er avtalt. 

Personopplysninger

Selger garanterer at bruk og oppbevaring av persondata vil bli behandlet konfidensielt og i henhold til personopplysningsloven. Vi oppbevarer ikke sensitiv konto eller kredittinformasjon. Personopplysninger vil utenfor Virena AS sitt konsernområde kun bli delt med Riverty, Direct House, Vipps AS og andre markedsføringspartnere, da det er nødvendig for fakturering og betaling ved salg av fordringer. Selger forbeholder seg retten til å kontakte kunden med tilbud og nyheter. Kjøper har rett til innsyn i registrerte opplysninger. Vi viser også til vår personvernerklæring på våre nettsider.

Kundeanmeldelser/Produktomtaler

Ved å skrive en kundeanmeldelse/produktomtale av våre produkter, gir du Virena AS rett til å bruke alle dine anmeldelser/omtaler i vår markedsføring og/eller annonsering, inkludert, men ikke begrenset til, vår nettbutikk, sosiale medier, nyhetsbrev, e-poster og annen kundekommunikasjon, butikkmateriell og andre markedsføringsformål uten å motta kompensasjon.

Videre gir du Virena AS rett til å vurdere anmeldelsene/omtalene før de publiseres. Virena vil kun publisere anmeldelser/omtaler som inneholder relevant informasjon om et produkt og vil derfor ikke publisere anmeldelser/omtaler som generelt anses å være upassende, inneholder uanstendig språk eller informasjon som kan identifisere enkeltpersoner. Virena forbeholder seg retten til å fjerne enhver kundeanmeldelse/produktomtale når som helst, for eksempel hvis kommentaren viser seg å bryte reglene ovenfor, hvis produktet er utsolgt, eller hvis kommentaren på annen måte er utdatert eller irrelevant.

Ansvar for feil

Selger er ansvarlig for at produktet tilsvarer det som er oppgitt i markedsføringen både i form av kvalitet på produkt og at kundene får det de er lovet. Selger er likevel ikke ansvarlig for at produktet passer for kunden.

Produktets innhold og virkning – bruk av produktet

Selger fraskriver seg ethvert ansvar for feil eller uforsiktig bruk av Produktet. Produktet registrert som et kosmetikk eller kosttilskudd i henhold til norsk rett. Kosttilskudd er ingen erstatning for et variert kosthold. Anbefalt døgndose må ikke overskrides. Kosttilskudd og kosmetikk skal lagres utilgjengelig for barn.

Kjøper må følge dosering- / Bruksanvisningen som er angitt på emballasjen eller vedlegg. Selger kan endre Produktets innhold, sammensetning, emballasje uten forvarsel og uten å opplyse kunden særskilt om dette, så lenge Produktets nye innhold har tilsvarende effekt som det opprinnelige Produktet.

Ved endringer av resept som kan medføre fare for kjente allergier/allergikere vil selger opplyse skriftlig om dette. Produktet er et kosttilskudd eller et kosmetisk produkt hvor virkningen kan følge av kliniske studier, bruk, litteratur eller brukeres erfaringer. Ettersom kosttilskudd eller kosmetikk har individuell grad av virkning, kan effekten ikke garanteres hos enkeltindivider, og Selger kan ikke holdes ansvarlig for økonomiske eller helsemessige forhold oppstått som følge av Produktets effekt ved bruk.

Force majeure

Skulle det oppstå en situasjon som gjør det umulig for Selger å oppfylle sine forpliktelser i denne avtalen, og som etter vanlige kjøpsrettslige regler regnes som Force Majeure opphører den rammede parts forpliktelser så lenge den ekstraordinære situasjonen vedvarer. Som Force Majeure regnes eksempelvis lovendring, arbeidskonflikt, streik, lockout eller andre omstendigheter som partene ikke råder over, slik som krig, opprør, brann, eksplosjon eller inngrep fra offentlige myndigheter. Det samme gjelder ved plutselig endring av krav til merking av produkter, varseltekster, salgsforbud eller beslutning fra myndigheter som påvirker markedet og produkter i negativ retning eller unormal nedgang i markedet.

Selger tar forbehold om driftsstans eller uriktige priser og informasjon, forårsaket av forhold utenfor vår kontroll, herunder tekniske problemer, som strømbrudd, overbelastning og sabotasje.

Lovvalg og verneting

Avtalen er underlagt norsk rett. Tvist mellom Kjøper og Selger skal søkes løst gjennom forhandlinger. Rett verneting er Oslo Tingrett