På Min konto administrerer du enkelt dine abonnementer
På Min konto har du full oversikt over dine abonnement, og du kan endre, utsette, pause og avslutte abonnement enkelt og helt selv!