Vilkår kundeanmeldelser/produktomtaler 

Ved å skrive en kundeanmeldelse/produktomtale av våre produkter, gir du Virena AS rett til å bruke alle dine anmeldelser/omtaler i vår markedsføring og/eller annonsering, inkludert, men ikke begrenset til, vår nettbutikk, sosiale medier, nyhetsbrev, e-poster og annen kundekommunikasjon, butikkmateriell og andre markedsføringsformål uten å motta kompensasjon. 

Videre gir du Virena AS rett til å vurdere anmeldelsene/omtalene før de publiseres. Virena vil kun publisere anmeldelser/omtaler som inneholder relevant informasjon om et produkt og vil derfor ikke publisere anmeldelser/omtaler som generelt anses å være upassende, inneholder uanstendig språk eller informasjon som kan identifisere enkeltpersoner. Virena forbeholder seg retten til å fjerne enhver kundeanmeldelse/produktomtale når som helst, for eksempel hvis kommentaren viser seg å bryte reglene ovenfor, hvis produktet er utsolgt, eller hvis kommentaren på annen måte er utdatert eller irrelevant. 

Vilkår produktomtale-video 

Ved å laste opp produktomtale-video, gir du Virena AS rett til å vurdere, og eventuelt redigere, ditt videomateriale før publisering. Virena vil kun publisere omtaler som inneholder relevant informasjon om et produkt, samt er av høy/god videokvalitet og vil derfor ikke publisere omtaler som generelt anses å være upassende, inneholder uanstendig og/eller utydelig språk, video av for lav kvalitet, eller som generelt ikke anses som passende for Virena AS. 

Ved opplastning av produktomtale-video av våre produkter, gir du Virena AS rett til å bruke dine video- og bildemateriell i vår markedsføring og/eller annonsering, inkludert, men ikke begrenset til, vår nettbutikk, sosiale medier, nyhetsbrev, e-poster og annen kundekommunikasjon, butikkmateriell og andre markedsføringsformål med en kompensasjon i form av et gavekort pålydende kr 500,- (fem hundre norske kroner) sendt til oppgitt epostadresse ved opplastning, ved publisering av ditt innsendte materiale/når din produktomtale-video tas i bruk. 

Du er selv ansvarlig for at riktig epostadresse er oppgitt ved opplastning. Vennligst sjekk spam/søppelpostmappen din om du ser din video er i bruk og du ikke har mottatt noen epost om dette. 

Virena forbeholder seg retten til å fjerne enhver produktomtale-video når som helst, for eksempel hvis videoen viser seg å bryte reglene ovenfor, hvis produktet er utsolgt, eller hvis videoen på annen måte er utdatert eller irrelevant.